Ґрунтоцентрична технологія

Земля може перетворитися в ґрунт тільки тоді, коли в ній з’явитися біологічне життя: без життя ґрунту не може йти мова про сам ґрунт. До тих пір назва цього: земля, бруд, пил. Запущений, із погіршеним життям ґрунт вимагає все більше затрат, тягне за собою серйозні економічні збитки. Руйнування життя ґрунту з’являється практично при усіх агротехнічних проблемах, від чого страждають наші виробники, і тому життєво важливою вимогою є  щонайшвидше покращення стану ґрунту. Наша фірма ТОВ «Філазоніт Україна» допомагає в розробці технологій покращення родючості грунту  та підвищенні ефективності агровиробництва.

Для цього нам на допомогу приходить наука. Всім відомо, що будівництво має розпочатися з фундаменту і тільки після цього слід розпочати будь-яку наступну роботу. Якщо фундамент побудований погано, то лише питання часу, коли результат багаторічної праці розвалиться. Саме за цим принципом миформуємо наш підхід, так як ця технологія орієнтована на ґрунт, який є базою вирощування сільськогосподарських культур. Спочатку необхідно зробити аналіз ґрунту і забезпечити його необхідною кількістю поживних речовин належної якості. Це в будь якому випадку окупиться, адже ґрунт наповниться життям, завдяки чому рослини витрачатимуть менше енергії на засвоєння поживних речовин. При постійному підтриманні необхідної кількості вологи і поживних речовин в ґрунті значно підвищується їх стійкість до стресу, а це означає, що

урожай буде набагато більшим та якіснішим.

 

 

Новостворені фермерські господарства, а іноді і холдингові компанії (залежно від розміру гаманця) часто помилково використовують велику кількість надлишкових, синтетичних препаратів. На поля потрапляють зайві центнери міндобрив. Систематично проводяться багаторазові обробітки хімічними засобами захисту. В результаті чого важко ліквідувати руйнування, спричинені життю ґрунтовому і навколишньому середовищу. Все це чому? Тому що ці господарства не проводять необхідні дослідження потреб ґрунту. Це призводить до того, що кількість корисних ґрунтових бактерій різко зменшується. Коли ж ми не створюємо сприятливих умов життя для корисних бактерій, то з’являються шкідливі мікроорганізми. Однією з головних причин цього є поступове зменшення внесення органічних добрив, або його повне ігнорування. Із зменшенням поголів’я в тваринництві це призведе тільки до погіршення стану ґрунтів. Зменшення життєвих процесів в ґрунті малопомітне, проте воно проявляється майже в кожній агротехнологічній проблемі. Це негативно впливає на виробництво с/г продукції, тому є життєво-необхідним якнайшвидше приведення ґрунту у задовільний стан.

 

ЯКІ ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ?

Ґрунт, завдяки активній діяльності безлічі живих організмів в ньому, стає рихлим, добре вентильованим, насиченим повітрям і буде в змозі поставляти рослини поживними речовинами. За недостатньої кількості в ґрунті корисних мікроорганізмів обмежується засвоєння рослиною макро- та мікроелементів. Недостатня кількість останніх є не тільки причиною  захворювань рослин та погіршення якості товару, а і суттєво впливає на тварин та людей що споживають  продукти з таких рослин. Завдяки «Технології ґрунтоцентричного агровиробництва» ми отримуємо точну картину стану ґрунту і забезпечення поживними речовинами, з’ясовуємо, що саме і в якій кількості потрібно внести для оптимального забезпечення. Наша технологія складаєтьсяз наступного:

 

1. ВІДБІР ЗРАЗКІВ ҐРУНТУ:

Відбір зразків ґрунту проводиться для того, щоб оцінити ступінь забезпечення його поживними речовинами. Ці показники будуть основою нашої технології, так як за нею ми зможемо підготовити відповідні рекомендації. Відбір зразків можна зробити в будь-який час, але найбільш доцільно це зробити перед посівом або після збору врожаю.

Це важливо для того, щоб фермер точно знав які поживні речовини і в якій кількості необхідно внести в ґрунт.

 

2. ЛАБОРАТОРНИЙ АНАЛІЗ:

Для того, щоб наші кваліфіковані спеціалісти могли надати точні рекомендації, необхідно провести аналіз зразків ґрунту в лабораторії. Тільки після цього можна зробити висновки, чи ґрунт є здоровими та за необхідності які потрібно внести поживні речовини. Враховуючи попередник, кількість рослинних решток на полі та насичення їх біопрепаратом Філазоніт, за допомогою калькулятора поживних речовин, визначаємо невистачаючу кількість добрив, що потрібно внести в ґрунт під запланований врожай.

 

3. ПРОГНОЗУВАННЯ ОЧІКУВАНОГО УРОЖАЮ:

Як тільки отримали результати аналізу зразків ґрунту, ми можемо конкретно підрахувати скільки поживних речовин потрібно внести в ґрунт, щоб отримати запланований врожай. Це надасть нам можливість видалити сліпу пляму невідомості, з якою стикаються більшість фермерів і полегшити за допомогою точних даних їх роботу.

 

4. ФІЛАЗОНІТ:

Це біопрепарат на основі концентрату ґрунтових бактерій.

  • ВІДНОВЛЕННЯ ПОЖИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ: Філазоніт слугує для розкладання стерні та відновлення ґрунтупоживними органічними речовинами природного походження. Оглядаючи поля, в багатьох місцях ми бачили сліди спалювання залишків рослин. Цим способом ми руйнуємо навколишнє середовище і завдаємо великої шкоди живим мікроорганізмам.

Поживні речовини в залишках стебел окремих культур рослин:

Сільсько-господарська культура Урожай

т/га

Залишки

рослин

т/га

Азот  кг/га Фосфор

кг/га

Калій

кг/га

Кукурудза 8 12-13 78-88 40-44 118-139
Пшениця 4 7-8 40-46 29-31 61-73
Соняшник 3 13-14 79-91 61-68 260-340

 

З таблиці видно, що після збору врожаю зернових, при середній урожайності, на одному гектарі залишається 7-8 тонн органічних речовин, що за звичайних умов розкладаються протягом 2-3 років.В більшості випадків це гниття, після якого для наступного врожаю утворюються шкідливі речовини, які спричиняють слабкому розвитку рослин.

Для вирішення цієї проблеми ми пропонуємо використовувати бактеріальний препарат Філазоніт, який сприяє інтенсивному росту і розвитку рослин. Рослинні залишки на полях обробляють водним розчином бактеріального добрива Філазоніт і цим стимулює життєві процеси в ґрунті, збільшення доступності для рослин поживних речовин (NPK).При цьому 5-6 т/га соломи еквівалентна 20-25 тоннам органічних добрив, ґрунт збагачується вуглецем, що є основою для утворення гумусу, збільшуються запас органічних речовин у ґрунті. В соломі та в інших залишках рослин вміст вуглецю становить40-60 відсотків, а також  мікроелементи.

Зароблені в ґрунт під час оранки рослинні залишки розкладаються і збагачують  вміст гумусу і при цьому утворюються поживні речовини. Якщо залишки рослинних стебел не розкладаються в повній мірі, то це ускладнює сільськогосподарські роботи, тобто обробіток ґрунту. Коли восени не заорати в ґрунт рослинні залишки і не потурбуватись про їх розкладання, то цим ми сприяємо зимівлі патогенних організмів.

  • ПОКРАЩЕННЯ ВРОЖАЮ: коли ґрунт готовий до посіву, необхідно внести Філазоніт ─ інокулянт ґрунту. Його можна вносити в ґрунт одночасно з посівом за допомогою обладнання, що монтується на сівалці. Завдяки цьому ми можемо безпосередньо впливати на ґрунт в кореневій системі рослин, завдяки чому вона розвивається інтенсивніше (потужніша коренева система і міцна стеблова частина), росте більш здорова рослина. Під дією інокулянта рослини стають більш стійкими до стресу, викликаного впливом погодних умов, посіви будуть рівномірно проростати, таким чином можна буде досягти кращого врожаю.

    В здоровому ґрунті буде здорова рослина, що в результаті дозволить отримати більш високий і якісний врожай

Під час використання препарату Філазоніт не тільки помітно зростають врожаї, але й покращується структура ґрунту, баланс води, повітряний і температурний режим, збільшується вміст гумусу, оптимізується рН ґрунту, підвищується ефективність використання мінеральних добрив. Корисні ґрунтові бактерії сприяють покращенню засвоєння рослиною зв’язаного в ґрунті фосфору, калію і мікроелементів, а також фіксують азот з повітря та перетворюють його в розчинну форму,  при цьому розкладаються рослинні рештки, збагачуючи ґрунт поживними речовинами. Одночасно зміцнюється коренева система і зменшується можливість поширення ґрунтових патогенів, шкідників та засвоєння токсичних речовин. З послідовним і цілеспрямованим використанням продукту можливо використовувати менше пестицидів.

 

5. ПОСТІЙНИЙ МОНІТОРИНГ ТА ПОРАДИ:

Враховуючи новизну технології, надзвичайно важливо, що наші консультанти завжди напоготові допомогти виробникам-партнерам. В наших спільних інтересах для результативної роботи наші консультанти готові проводити контроль посівів та внесення добрив. Вважаємо дуже важливим відзначити, що нашою метою не є критикувати партнерів, а завдяки нагляду та знанням, допомогти їм.

Наша мета –допомога партнерам в досягнені результату.