Mетод розкладання рослинних залишків БЕЗ мінеральних добрив

В сучасних умовах одним з інноваційних елементів розширеного відтворення родючості ґрунтів є використання нової групи мікробіологічних препаратів – концентрату ґрунтових бактерій, для деструкторизації рослинних залишків. Головне їх призначення – підвищення  родючості ґрунту, як найважливішого чинника отримання стабільних і високих врожаїв. Вони дозволяють зменшити швидкість деградації ґрунтів, збільшити кількість видів корисної ґрунтової мікрофлори та її біомасу […]

БІОПРЕПАРАТИ «ФІЛАЗОНІТ» У ВИСОКОПРОДУКТИВНОМУ БУРЯКІВНИЦТВІ

Буряки цукрові є однією з найскладніших сільськогосподарських культур у вирощуванні, вони досить вибагливі до мінерального живлення, потребують сприятливих умов ґрунту, за неналежного планування системи удобрення стають причиною системної деградації ґрунтів – погіршення фізико-хімічних властивостей, структури, поживного режиму, падіння вмісту гумусу та ін. Тривалі наукові дослідження і багаторічна практика вирощування цієї культури сформували єдино вірне бачення […]