Mетод розкладання рослинних залишків БЕЗ мінеральних добрив

В сучасних умовах одним з інноваційних елементів розширеного відтворення родючості ґрунтів є використання нової групи мікробіологічних препаратів – концентрату ґрунтових бактерій, для деструкторизації рослинних залишків. Головне їх призначення – підвищення  родючості ґрунту, як найважливішого чинника отримання стабільних і високих врожаїв. Вони дозволяють зменшити швидкість деградації ґрунтів, збільшити кількість видів корисної ґрунтової мікрофлори та її біомасу до 5-7 т/га і тим самим підтримати біологічну активність ґрунту, зробити його живим і здоровим.

Ґрунтові мікроорганізми є важливими компонентами біосфери, а також найважливіші носії біологічних процесів, без допомоги яких життєдіяльність та еволюція не була б можливою. Бактерії є незамінною і невід’ємною складовою системи ґрунт-мікроорганізми-рослина. В багатьох ґрунтах на сьогодні відсутні деякі види мікроорганізмів, які вважаються індикаторами родючості, а їх місце зайняли бактерії, які є нетиповими для даного ґрунтотворного процесу. Саме тому виникає необхідність застосовувати бактеризацію шляхом додаткового внесення мікроорганізмів.

Деструктори стерні прискорюють процес розкладання рослинних решток,  покращують фітосанітарний і фізико-хімічний стан ґрунтів. При використанні деструкторів поживні речовини рослинних решток  (стерня, солома тощо) повертаються у ґрунт. Рештки рослин ефективно розкладаються і переробляються у необхідні рослинам поживні речовини. Відомим є факт, що в результаті розкладання соломи в ґрунт повертається до 40 кг азоту і калію, 20 кг фосфору, 2,5-2,9 т вуглецю, не враховуючи цілої низки інших макро- і мікроелементів. Крім цього, солома дає можливість зробити ґрунт рихлим, поліпшити його вологоутримуючу здатність, захищає його від висушування та ерозії. В той же час спалювання соломи сприяє знищенню ґрунтових мікроорганізмів.

На ринку України вже є деструктор, який не потребує додаткових мінеральних добрив – це Філазоніт

В Євросоюзі (Phyl-Agro Ltd.) розроблений комплексний бактеріальний біодеструктор нового покоління, який не потребує додаткового внесення азотних та фосфорних добрив, що особливо важливо для органічного вирощування сільськогосподарських культур.

Філазоніт виробляють виключно в Угорщині на двох сучасних заводах. Тут проводять дослідження та впроваджують нові розробки Філазоніту, забезпечуючи професійне виробництво. Філазоніт  сертифікований в Євросоюзі та Україні. Маємо посвідчення про державну реєстрацію, Сертифікат Угорської спілки біокультур про відповідність вимогам Директиви Ради ЄС та Підтвердження ТОВ «Органік Стандарт» про придатність для використання в органічному сільському господарстві.

Маємо багаторічний досвід використання наших препаратів в країнах Євросоюзу. Там вони вже продемонстрували свою ефективність та економічну вигоду під час вирощування сільськогосподарських культур.

Біодеструктор Філазоніт складається з 4 видів ґрунтових бактерій:

  • Азотофіксуючі бактерії (Azotobacter chroococcum)
  •  Фосфатомобілізуючі бактерії (Bacillus megaterium)
  • Целюлозоруйнуюча група (Bacillus circulans)
  • Анти патогенні бактерії (Pseudomonas putida)

Вони виділені із природнього середовища при рН близько 5 і це дозволяє бактеріям краще адаптуватися у новому ґрунтовому середовищі.

Тобто, це комплекс бактерій, які практично без посторонніх витрат виконують целюлозоруйнуючу функцію. І в середньому за вегетаційний період (3,0-3,5 місяці) фіксують близько 40-50 кг азоту, а також являється каталізатором інших ґрунтових бактерій які спільно можуть фіксувати до 100 кг азоту у діючій речовині.

До того ж якщо порівнювати його з іншими деструкторами, то з нашим препаратом не потрібно додатково вносити азот і фосфор, оскільки ці попередньо названі бактерії фіксують необхідну кількість (до 60 кг фосфату, азоту, і вивільнюють калій при руйнуванні рослинних решток)

 

Препарат наносимо на рослинні рештки, потім загортаєм в ґрунт

Якщо дослідити основні культури, які вирощуються в Україні, ми бачимо який резерв є у нас, і скільки споживних речовин можемо вивільнити із рослинних решток і повернути в ґрунт. І тим самим використати потенціал ґрунту для збільшення врожаю. Крім того, азот що утворюється із рослинних решток має гумусоутворювальну функцію.

Для інформації, якщо допустимо на полі залишається 40-50 ц соломи пшениці, і заробити його в ґрунт за нашою технологією це буде аналогічно внесенню 20-25 т гною, а якщо кукурудзи то в 1,5-2 рази більше.

н ВРОЖАЙ-НІСТЬ т/га ВАГА КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ Т/ГА ПОБІЧНІ ПРОДУКТИ

Т/ГА

ПОЖИВНИХ РЕЧОВИН, ВСЬОГО, КГ/ГА
N P2O5 K2O
Кукурудза 6,0 3,0 5,8-7,0 70-80 35-37 90-105
Пшениця 5,0 1,4 6,0-7,5 44-51 31-38 64-77
Ячмінь ярий 3,5 1,4 5,4-6,0 46-50 28-29 67-73
Жито 3,0 1,4 5,9-7,4 46-53 31-34 72-87
Овес 3,0 1,4 5,3-6,2 46-51 27-28 97-112
Соняшник 2,5 4,7 4,7-6,4 69-78 55-61 200-300
Ріпак 3,0 1,8 4,3-6,7 49-59 28-33

48-65

Ефект від використання біодеструктора ФІЛАЗОНІТ:

  • Прискорення розкладання рослинних решток
  • Розширене відтворення родючості ґрунтів за рахунок прискорення утворення гумусу, мінералізації елементів живлення, покращення водно-фізичних, агрохімічних та мікробіологічних властивостей ґрунту;
  • оптимізується рН ґрунту
  • підвищується ефективність використання мінеральних добрив
  • Пригнічення розвитку фітопатогенів, покращення фіто санітарного стану та оздоровлення ґрунту в цілому

 

Сьогодні ми пропонуємо не просто біопрепарат Філазоніт, ми надаємо технологію. Оскільки він ефективний лише за правильних умов його використання. Це багатофункціональне бактеріальне добриво, яке практично задовольняє потреби і вимоги теперішнього часу.