Чи підвищують ґрунтові мікроорганізми доступність калію в сільськогосподарських ґрунтах?

Мікроорганізми, які сприяють засвоєнню мінеральних калієвмісних компонентів ґрунту, – це організми, що живуть у кореневій системі, які перетворюють калій у мінеральній формі у прийнятну для рослин форму. Прикладами таких організмів є сапрофітні бактерії (Bacillus mucilaginosus, Bacillus edaphicus, Bacillus cirlans, Acidothiobacillus ferrooxidans, Paenibacillusspp.) та деякі грибкові штами (Aspergillusspp. Та Aspergillusterreus).

 

У ґрунті міститься значна кількість мінералів, що містять калій, у різних зв’язаних мінеральних формах (московіт, ортоклаз, біотит, польовий шпат, іліта, слюда), які рослини не можуть безпосередньо розщепляти сполуками, що виробляються з їх коренів. Добрива використовуються фермерами для забезпечення достатнього засвоєння калію в ґрунті. Однак мікроорганізми, що сприяють засвоєнню калію, є рідними у ґрунтах та сприятливо впливають на ґрунтові рослинні системи, але завдяки зменшеній сівозміні їх популяція значно скорочується, що стає все помітнішим.

 

Калій-розчинні мікроорганізми, які легко розмножуються в ризосфері (кореневій зоні), сприяють зростанню та врожайності рослин. Там, де фермери не застосовують добрива та використовують багаті на сівозміни види, життєздатність ґрунтів набагато краща, ніж там, де використовується фіксована кількість карбаміду та мінімальна кількість фосфорних-калійних  добрив. Це можливо, оскільки бактерії, що розщеплюють силікати, забезпечують таку популяцію, як штами Rhizobium для бобових. Бактерії, що розщеплюють силікати, роблять вивільнений калій доступним для пшениці, кукурудзи та інших рослин, зменшуючи кількість необхідного калійного добрива.

 

Для того, щоб знову збільшити кількість мікроорганізмів, що активують калій, необхідно виділяти їх з різних ґрунтів, процес, який триває досі. Повторне щеплення досі виділених штамів було успішним як у вирощуванні овочів, так і вирощуванні зернових. Що стосується зернових культур, то спостерігалось збільшення врожайності на 1 тонну. Штами, застосовні до інших культур, все ще уточнюються. Найбільша проблема – це зберігання та комерціалізація розмножених запасів. Однак для розвитку та підтримки сталого сільського господарства це питання є таким же важливим, як і азотозв’язуючі бактерії в атмосфері. Оскільки мікроорганізми, що переробляють калій не тільки впливають на кількість калію, але вони також здатні перетворювати окремі фосфорні сполуки у розчинну форму, що надає сприятливий вплив на розвиток рослин

 

Перспектива

Мікроорганізми, що активують калій, мають величезний потенціал для покращення ділянок навіть тропічних та субтропічних, бідних на калій районів, які, як вважають, покращують ґрунтові умови в країнах, що розвиваються. Однак це не так просто. Ці системи є складними і на них впливає ряд факторів, таких як стан ґрунту, мінеральний склад, кількість окремих корисних копалин та фактори навколишнього середовища. При внесенні “активаторів калію” в ґрунт надзвичайно важливим є те, що дана культура має поглинати всю кількість калію, який виділяється мікроорганізмами, тому він не витрачається даремно. Однак це потребує подальшого дослідження. Необхідно також вивчити, як змінюється протягом тривалого часу здатність системи живлення при руйнуванні мінерального складу ґрунту.

Для отримання додаткової інформації: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944501313001432