Цукровий буряк: вплив біопрепарату Філазоніт ТО та СВ на продуктивність

Цукровий буряк – одна з найбільш перспективних культур, вирощування яких здатне забезпечити хороший економічний виграш.  Найбільш передбачливі виробники уже зараз думають над тим, щоб підняти урожайність та цукристість цукрового буряка  і одночасно  покращити агрохімічних властивостей грунту. Один із порівняно нових методів  – застосування живих мікроорганізмів для покращення  родючості  грунту і підвищення урожайності цукрового буряка. Ретельно апробованим в Україні є Філазоніт ТО інокулянт ґрунту, який містить корисні грунтові бактерії, що сприяють відновленню родючості грунтів, створюють особливе поживне середовище для розвитку рослин. За оцінками науковців, зокрема, заслуженого працівника сільського господарства України, кандидата с/г наук, директора ДУ «Держгрунтогорона» у Тернопільській області  Брощак Івана Станіславовича, 

“Філазоніт є провідним препаратом  Євросоюзу, який забезпечує відновлення родючості грунту завдяки своєму унікальнольму складу. І це підтверджують  отримані нагороди та визнання в Угорщині, Іспанії, Україні, та проведені практичні дослідження.”

 

ЯК ВПЛИВАЮТЬ РІЗНІ ЧИННИКИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ БІОПРЕПАРАТУ

 

За останні роки випробування біопрепарату Філазоніт відбулося у різних кліматичних умовах на території України із врахуванням найрізноманітніших чинників. Можливість порівняти різні результати дозволили об’єктивно оцінити ефект від застосування препарату, зрозуміти особливості його впливу під час вирощування такої культури, як цукровий буряк. Базою для досліджень стали дослідні поля Івано-Франківщини, Тернопільської та Хмельницької областей. Саме порівняння  ґрунтів, попереднього вмісту гумусу, дослідити вплив мікроорганізмів на збагачення ґрунту мікроелементами і поживними речовинами і врешті корисними мікроорганізмами, адже саме стан ґрунту внаслідок застосування Філазоніту дозволяє оцінити  його потенціал для отримання стабільних врожаїв не лише в поточному році, але й у найближчій перспективі.

 

А ТЕПЕР ПО СУТІ

 

З слів директора ДУ «Держгрунтохорона» в Івано-Франківській області Стринадко Олега Йосиповича, у 2017-2018 роках проводилося випробування біопрепарату на базі ДП “Обрій” ТОВ “Шляхбудіндустрія” Городенківського району.  Ґрунтовий покрив досліджуваної ділянки представлений опідзоленими темносірими грунтами та чорноземами опідзоленими і вилугуваними. Чорноземи опідзолені містять достатню кількість гумусу та мають близьку до нейтральної або нейтральну реакцію ґрунтового розчину. Особливою проблемою грунтів області є їх кислотність, що стримує рівень урожайності.

Високий вміст гумусу, зафіксований до висівання буряка – 4,4%. Дослідне поле характеризується низькою забезпеченістю азотом легкогідролізованим, підвищеною забезпеченістю рухомими сполуками фосфору, високим вмістом рухомого калію та нейтральною реакцією ґрунтового середовища. Дослідження показали, що на контрольній ділянці після збирання врожаю рівень гумусу дещо знизився, а на полі, де було застатосовано Філазонвіт, рівень гумусу піднявся з 4,40 до 4,42%.

Щодо вмісту азоту, то його рівень значно підвищився (з 61,6 до 98,7мг/кг ґрунту) внаслідок використання Філазоніту, який має здатність біологічної фіксації атмосферного азоту. Спостерігається зростання вмісту фосфору, а вміст вільного калію зберігається на поперендьому рівні. Показник кислотності ґрунтів при застосування біопрепарату знизився на 0,1 одиницю.

 

За підсумками проведених досліджень урожайність цукрового буряка на

контрольній ділянці  становила  79,2 тонни з гектара. На ділянці, де було внесено Філазоніт,  зібрано 87,1 тонну коренеплодів з гектара, що на 7,9 тонн більше, ніж на контролі, у відсотках це зростання становить 9,97%. Цукристість буряка на конрольному полі становила 16,2%, а на полі, обробленому Філазонітом 16,8%. Збір цукру  на контрольній ділянці після переробки становив 12,8 тонн з гектара, а на ділянці обробленій за ґрунтоцентричною технологією збір цукру становив 14,6 тонн з гектара.

 

“Зважаючи на ефективність препарату, ми налаштовані на подальшу  співпрацю з ТОВ “Філазоніт Україна”якщо цього року ми відвели під досліди 30 гектарів, то надалі плануємо розширити площі для обробітку біопрепаратом” – зазначив заступник директора ДП «Обрій» Василь Мирославович Михайлюк.

 

 

 

Завдяки, використанню бактеріального препарату маємо подібні показники покращення якості ґрунту і в ТОВ “Вікторія” Тернопільської області, де дослідження проводилися на 45 гектарах. За словами головного агронома  товариства Сергія Романовича Якимець

 “внесення 15 літрів інокулянту на гектар дозволило покращити якість ґрунту, досягти покращення урожайності та цукристості буряка. Все це у комплексі знизило собівартість продукції і отримали хороший економічний виграш”. 

 

У цифрах це виглядає наступним чином:

урожайність цукрового буряка на контролі становила 56 тонн з гектара, а на ділянці, де застосовано Філазоніт – 61.8 тонни з гектара. Буряк на контрольній ділянці мав цукристість 16,25% (9,1 т), а на полі обробленому  біопрепаратом 16,8 % (10,4 т). Збір цукру на контрольному полі становив 9,7 тонн з гектара, тоді як на обробленій ділянці результат становив 11,1 тонн з гектара.

 

 

 

Технології вирощування буряка на дослідних ділянках товариства “Лампка-Агро” Хмельницької області мали свою специфіку і відповідно більш показовий результат. Тут застосування Філазоніту 20 л/га (10л ТО + 10л СВ) було поєднано з внесенням курячого посліду, високо-концентрованої, енергетично-насиченої органіки. Тому різниця на контрольній і обробленій ділянках була помітна. Якщо на контролі  урожайність становила 58,0 тонн з гектара, то на обробленій ділянці отримано   73,0 тонни цукрового буряка з гектара.

Агроном ТОВ “Лампка-Агро” Геннадій Віталійович Стешкін відзначив позитивний результат:

 “Важливо, що з підвищенням урожайності на 15 т/га не змінився рівень цукристості і як результат, на обробленій ділянці отримали на 2,4т більше цукру.”

 

 

 

Отриманні результати пояснюються правильним використанням, і звичайно високою якістю бактеріального добрива, який упродовж вегетаційного періоду рівномірно перетворює та забезпечує рослину наявними в ґрунті поживними елементами, сприяє засвоєнню елементів живлення рослин, зміцнює кореневу систему рослин, покращує водоспоживання і стійкість рослин до посухи, зменшує техногенне навантаження на ґрунт і відповідно знижує собівартість кінцевого продукту. Важливо відмітити, що завдяки комплексу технологій досягає двох важливих результатів  –  покращення родючості ґрунту і значного підвищення урожайності, що в свою чергу забезпечує кращий  фінансовий результат.

Окрім цих дослідів проводилися випробування Філазоніту на цукровий буряк У Вінницькій, Київській, Полтавській та Черкаській області. Всі деталі можете прочитати натиснуючи на текст