Картопля: врожайність збільшилася на 47,2% в 2017 р.

 

В Україні, картопля є одним з основних продуктів харчування, а її вирощування становить основу сімейних бюджетів сільського населення нашої держави. Картоплярство є одне з  найтрудомісткіших і наймасовіших виробництв, в ньому задіяні як професійні виробники, так і мешканці сіл, їхні родичі, дачники.

Недодержання сівозміни, використання випадкового, одного і того ж насіннєвого матеріалу без регулярного сортооновлення, не завжди своєчасне і грамотне виконання агротехнічних та захисних заходів призвели до того, що присадибні ділянки й городи стали основним вогнищем поширення раку картоплі, картопляної нематоди, картопляної молі, колорадського жука,  фітофторозу, вірусних хвороб та шкідників.

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства середній рівень урожайності картоплі по усіх категоріях господарств України в 2016 році становив 16,58 т/га. В 2017 році в зв’язку з недостатньою зволоженістю значної частини території прогнозований рівень урожайності картоплі становитиме в межах 15,48 т/га.

В технології вирощування немає нічого другорядного – від вибору земельної ділянки до післязбиральної доробки урожаю. Основними факторами, які обумовлюють одержання стабільних високих врожаїв картоплі є якісний садивний матеріал інтенсивних сортів, оптимальні строки  і густота насаджень, правильна система живлення, своєчасний і старанний догляд за рослинами.

Bажливе значення в технологічному процесі вирощування картоплі належить добривам. Для формування врожаю картопля потребує значної кількості поживних речовин: на 1 ц бульб з ґрунту виноситься в середньому 0,5 кг азоту, 0,22 кг фосфору та 0,8 кг калію, тобто для урожаю 40 т/га  потрібно не менше  200 кг азоту, 88 кг фосфору та 320 кг калію, 60 кг кальцію, 50 кг магнію, 12 кг заліза і т.д.

 

Як показують дослідження Національного університету біоресурсів і природокористування України, за використання мікробного препарату «Філазоніт інокулянт ґрунту» суттєво збільшуються доступні форми елементів  живлення у ґрунті, відбувається зростання активності метаболічно-активної біомаси.

Так, біомасса ґрунтових мікроорганізмів зростає з 104,9 мкг сухого ґрунту на контролі до 136,8 мкг сухого ґрунту, а потенційна нітрифікацій на здатність ґрунту на 28 добу збільшилась при використання Філазоніту майже в 13 раз.

Польові випробування, проведені на чорнозему типовому легкосуглинковому на дослідному полі кафедри рослинництва ВП НУБІП України «Агрономічна дослідна станція» показали, що при обробці ґрунту біопрепаратом Філазоніт в момент садіння картоплі з наступним загортанням, урожайність сорту Серпанок збільшилась на 22,6% в порівнянні з контролем і становила 28,2 т/га. При цьому поліпшилась якість бульб за рахунок збільшення вмісту сухих речовин з 19,57% на контролі до 21,42%, а також вмісту крохмалю, відповідно з 36,80 % до 37,83%.

 

В 2017 році нами, спільно з ДУ «Інститут охорони ґрунтів»  проведені виробничі випробування з застосуванням Філазоніту при вирощуванні картоплі в господарствах Вінницької та Чернівецької областей. При використанні ґрунтоцентричної технології в ФГ «Ольвіс-С» урожайність картоплі збільшилася на 47,2% і становила 34,6 т/га при врожайності на контролі 23,5 т/га. При цьому відмічається тенденція до розширеного відтворення родючості ґрунту, зокрема в орному шарі ґрунту збільшується вміст гумусу до 4,02%, легкогідролізованого азоту, рухомих форм фосфору і калію на 10-18%.

 

Аналогічні дослідження проведені в Українській науково дослідній станції карантину рослин (Чернівецькій область) підтверджують ефективність застосування Філазоніту при вирощуванні картоплі традиційним методом: урожайність зростає на 22,4% і становила 30,1 т/га, в орному шарі ґрунту вміст азоту, фосфору та калію також збільшився понад 20%.

Варто відмітити, що використання біопрепарату Філазоніт дозволяє вирощувати органічну картоплю за умови застосування оздоровленого насіннєвого матеріалу при відповідній агротехніці. Підтвердження ТОВ «Органік Стандарт» про придатність для використання в органічному сільському господарстві згідно зі Стандартом з органічного виробництва та переробки.

Це багатофункціональне бактеріальне добриво яке практично задовільняє потреби і вимоги теперішнього часу.

 

Андрій Матвієць

агроном-консультант

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *