Про Нас

Родючий ґрунт – це один з величезних скарбів людства. Від його стану та родючості залежить забезпеченість людства харчовими продуктами. За рішенням 68-ої сесії ООН 2015-ий рік став Міжнародним роком ґрунту, а 5-те грудня – Всесвітнім днем ґрунту. 

В Україні також величезне значення має бережне відношення до ґрунтів і тому необхідно зробити все для того, щоб відновити їх родючість. Сільське господарство відіграє важливу роль в житті українців, в подальшому ця галузь може працевлаштувати значну частину населення України. У зв’язку з цим, відновлення та підтримання родючості ґрунтів є одним із головних пріоритетів сьогодення.

Головним своїм завданням ставимо впровадження нової, прогресивної, ґрунтоцентричної технології, основою якої є  бактеріальне добриво комплексної дії Філазоніт, виготовлене в Європейському Cоюзі (Угорщина). Усвідомлюючи важливість використання біодобрив, країни ЄC тривалий час надають матеріальну підтримку товаровиробникам, які користуються даною технологією.

 

«Наша ціль: підвищити прибутковість сільськогосподарського виробництва за допомогою покращення родючості ґрунтів в господарствах України»

Іштван Гайдош,
генеральний директор
TOB «Філазоніт Україна»

 

Що таке Філазоніт?

«Філазоніт» – це біопрепарат комплексної дії на основі корисних ґрунтових бактерій. Це так звана «закваска» для ґрунту, при його використанні ми повертаємо та збільшуємо кількість тих корисних мікроорганізмів, які зникли за незбалансованого використання агрохімікатів. «Філазоніт» відновлює природні процеси в ґрунті та його структуру, засвоєння мінеральних добрив, збільшує кількість та доступність поживних речовин, розкладає рослинні рештки, сприяє утворенню гумусу. Разом з цим покращується температурний, повітряний та водний режим ґрунту, значно поліпшуються його фізичні та хімічні показники, а також біологічна продуктивність. У результаті цього підвищується родючість ґрунту. При застосуванні «Філазоніту» зменшується потреба агрохімікатів, що призводить до зниження витрат. Завдяки біопрепарату зменшується кількість шкідливих та патогенних мікроорганізмів, вирощені рослини стають менш чутливими до хвороб, підвищується їх стійкість до стресу. Рихлий ґрунт вимагає менше затрат при обробітку, зменшуються витрати на паливо. Варто окремо відзначити, що «Філазоніт» рекомендується для екологічного, органічного та біовиробництва.

 

Де виробляється біодобриво?

Сімейство бактеріальних добрив «Філазоніт» виробляються в Угорщині (ЄС) у двох сучасних заводах. Заводи знаходяться в м. Сегед та в с. Бестерец.

Функції бактеріальних груп

«Філазоніт» містить кілька груп бактерій, які виконують різні функції. Зокрема, азотофіксуючі бактерії, які фіксують молекулярний азот з повітря і рівномірно дозують його рослинам. Фосфатомобілізуючі бактерії перетворюють наявні в ґрунті нерозчинні фосфорні сполуки у доступні для рослин форми. Паралельно з цим покращується засвоєння фосфорних мінеральних добрив. Третю групу бактерій складають целюлозоруйнуючі бактерії. Вони в основному за 4-8 тижнів розкладають рослинні рештки, таким чином  повертаючи поживні речовини. До складу «Філазоніту» також входять природні вітаміни групи В, які знижують чутливість рослин до хвороб, а також гормони, які прискорюють проростання насіння та ріст рослин, зокрема гіберелін та ауксин.

 

Які переваги в застосуванні біодобрива: ФІЛАЗОНІТ ІНОКУЛЯНТ ҐРУНТУ?

Пропонуємо тим виробникам, які хочуть, щоб внесені поживні речовини засвоювались рослинами максимально ефективно. Бактерії препарату розмножуються на поверхні кореневої систему і проявляють багатосторонній та позитивний вплив.

 

Переваги бактеріального добрива Філазоніт ТО (інокулянт ґрунту) в порівнянні з традиційними методами вирощування:

 

 • сприяє утворенню потужної кореневої системи, яка може транспортувати більше поживних речовин та води
 • більші, однорідні надземні частини рослин, темно-зелене забарвлення листків
 • покращується водний баланс рослини та стійкість до посухи
 • розвиваються здоровіші, сильніші і однорідні рослини
 • крім збільшення врожайності, покращується його якість
 • покращується структура ґрунту, вміст гумусу, температурний та водний баланс
 • сприяє засвоєнню з ґрунту рослинами недоступний фосфор та фіксований з повітря азот
 • зменшується ефект підкислення ґрунту мінеральними добривами
 • природо захисна функція, відновлення навколишнього середовища
 • зменшуються обсяги робіт та витрат виробника
 • знижується собівартість продукції.

Завдяки бактеріальному добриву Філазоніт ми можемо отримати додатковий дохід і подальшу економію

 

 • збільшення врожайності на 14-38 % в залежності від культури
 • зменшення витрат на сушіння продукції (на 2-4% нижча вологість)
 • за рахунок рихлої структури ґрунту можна зекономити 20-30 відсотків палива
 • зменшується потреба в агрохімікатах (рослини здоровіші та більш стійкі до хвороб).

  

Значення весняної інокуляції ґрунту

Якщо лущення стерні восени в основному служить для розкладання рослинних решток та відновлення поживних речовин, то застосування «Філазоніту» навесні сприяє підвищенню стійкості рослин, а також збільшенню врожайності та його якості.  Внесені навесні у ґрунт корисні бактерії прискорюють проростання насіння, формування більш потужної кореневої системи, створення міцного стебла, ріст рослин та їх оптимальний розвиток. Поряд з цим, ґрунтові бактерії також сприяють покращенню засвоєнню рослинами фосфору, калію, кальцію, магнію, корисних мікроелементів, а також азоту, який фіксується з повітря. Важливим моментом є те, що забезпечення рослин поживними речовинами здійснюється рівномірно протягом всього вегетаційного періоду, а не «поштовхом» – як це спостерігається при мінеральному підживленні.

Біологічний захист рослин від бактеріальних  захворювань

Виробники все частіше скаржаться на таку серйозну проблему, як поява нехарактерних захворювань рослин, до яких вони раніше були стійкими. Зокрема це спостерігається на кислих ґрунтах та при надмірному застосуванні хімікатів та мінеральних добрив. У таких випадках пригнічується дія корисних бактерій, тому що шкідливі мікроорганізми (наприклад цвілеві гриби) більше пристосовані до цих умов. Внесений у ґрунт концентрат з корисних бактерій звужує життєвий простір існування шкідливих мікроорганізмів, пригнічує їх розмноження, сприяючи при цьому розвитку корисних мікроорганізмів. Тому важливо регулярно використовувати «Філазоніт», адже бактерії, що містяться в ньому, захищають кореневу систему рослин за рахунок споживання іонів заліза та пригніченню розмноженню патогенних грибів. Поряд з тим, бактерії продукують антибіотики та захищають рослини від фузаріозних грибів. Внаслідок використання біодобрива рослини стають більш стійкими до захворювань, завдяки чому потреба в хімікатах зменшується.

Які переваги в застосуванні біодобрива: ФІЛАЗОНІТ CB БІОДЕСТРУКТОРА РОСЛИННИХ ЗАЛИШКІВ?

Ми рекомендуємо цей продукт тим виробникам, які бажають покращити родючість ґрунту та збільшити запаси поживних речовин. Це можливо завдяки контрольованому розкладанню рослинних залишків.

Переваги бактеріального добрива ФІЛАЗОНІТ СВ (десруктор рослинних залишків):

 • ПРИСКОРЮЄ розклад рослинних рештків
 • ДІЄ БЕЗ додаткового внесення азотних та фосфатних добрив
 • сприяє утворення гумусу, тим самим збільшуючи вміст органічних речовин в ґрунті
 • завдяки прискореного розкладанню стерні зменшується можливість поширення ґрунтових патогенних шкідників та засвоєння токсичних речовин
 • оптимизується рН ґрунту, підвищується ефективність використання мінеральних добрив
 • поживні речовини, що залишаються в рослинних залишках, повертаються в ґрунт
 • зменшує обсяги робіт та витрат виробника

Лущення стерні – додаткове джерело поживних речовин

 

Після збору врожаю на полях залишається велика кількість рослинних решток (стерні), що мають велику цінність, адже це джерело поживних речовин, необхідно тільки знайти їм правильне використання. У цьому може допомогти «Філазоніт», бактерії якого прискорюють розкладання рослинних решток. Окрім того, покращується засвоєння рослинами поживних речовин з ґрунту, таких як нітрати, iони амонію, фосфати, iони калію, мезо- та мікроелементи. Паралельно утворюється вуглекислий газ, вода та енергетична сполука АТФ. Лущення стерні одночасно з заробленням рослинних решток забезпечує відновлення ґрунту органічними речовинами. При цьому підвищується вміст поживних речовин, гумусу, зменшується тягове зусилля при обробітку ґрунту та покращується його вологоутримуюча здатність та аерація. Таким чином, з лущенням стерні уже восени ми можемо закласти фундамент для отримання щедрого врожаю в наступному році.

 

Вміст поживних речовин в рослинних рештках
(в діючій речовині)

Сільськогосподарська

культура

Середня врожайність

т/га

Органічна речовина,

т/га

Поживні речовини, кг/га
Вміст азоту Вміст фосфору Вміст калію
Кукурудза 8 12-13 78-88 40-44 118-139
Пшениця 4 7-8 40-46 29-31 61-73
Соняшник 3 13-14 79-91 61-68 260-340

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *