Talajcentrikus Gazdálkodás Technológiája

A föld csak akkor válik talajjá, mikor megjelenik a biológiai élet benne, talajélet nélkül nem beszélhetünk talajról. Addig csak föld, kosz, por, piszok a neve. Az elhanyagolt és romló talajélet egyre növekvő termelési költségeket és gazdasági károkat okoz. A talajélet pusztulása megjelenik szinte minden agrártechnológiai problémában, amelytől szenvednek termelőink, ezért létfontosságú volna a talajok mielőbbi jobb állapotba hozása, feljavítása. Cégünk, a Phylazonit Ukrajna KFT. az Ukrajnában földműveléssel foglalkozó gazdáknak nyújt ebben segítséget, hogy a földjeik jobb kihasználásán keresztül eredményesebbé tegyék a gazdaságukat.

Mindehhez csupán a tudományt vesszük segítségül. Mindenki tudja, hogy az építkezést a fundamentumtól kell kezdeni, s majd csak ezt követően lehet belekezdeni bármilyen más munkába. Ha az alapokat rosszul helyezzük le, akkor csupán idő kérdése, mikorra dől össze hosszú évek munkája. Pontosan erre alapozzuk a szemléletünket, mivel ez a technológia a talajt helyezi a középpontba, mivel az minden termelés alapja. Azt elemezzük, kezdetben azt látjuk el megfelelő mennyiségű és minőségű tápanyaggal. Ez a fáradtság pedig minden esetben megtérül, mivel a talaj ezáltal megtelik élettel, ami azt eredményezi, hogy a növényeknek kevesebb energiát kell fordítaniuk a tápanyagfelvételre, a folyamatos vízellátás és tápanyagellátás miatt nagyban növekszik a stressz tűrésük, ami azt eredményezi, hogy a

А termésünk jóval nagyobb és egészségesebb lesz!

Az újonnan megalakult farmergazdaságok, később holdingok (a pénztárcájukhoz mérten) sokszor alaptalanul használnak nagy mennyiségű vegyipari terméket, mázsaszám kerül ki a műtrágya hektáronként és van ahol évente 15-20 permetezéssel árasztják el az ültetvényeket növényvédő, rovarirtó, gombaölő, legrosszabb esetben talajfertőtlenítő szerekkel, ezáltal nehezen helyrehozható a pusztításuk a talajéletre és a környezetre. Mindezt miért? Mert nem végeznek kellő vizsgálatot a talaj szükségleteiről.

Ennek az lett az eredménye, hogy drasztikusan csökkent a talajbaktériumok száma. Márpedig ha nem teremtünk megfelelő életkörülményt a hasznos baktériumoknak, akkor meg fognak jelenni a káros mikroorganizmusok. Ennek egyik fő oka a szerves trágya egyre csökkenő alkalmazása, vagy mellőzése. Az állattartás és a jószágállomány csökkenésével pedig ez a folyamat csak tovább romlik.    A talajélet pusztulása kevéssé látható közvetlenül, közvetetten viszont megjelenik szinte minden agrártechnológiai problémában, amelytől szenvednek termelőink, ezért létfontosságú volna a talajok mielőbbi jobb állapotba hozása.

MI LEHET A MEGOLDÁS?

A termőföld ugyanis a benne élő szervezetek sokasága aktív tevékenységének köszönhetően válik porhanyóssá, jól szellőzővé, levegőssé, képes lesz tápanyagokkal ellátni a növényeket. Amennyiben nincs elég hasznos mikroorganizmus a talajban, azzal nem csak a nitrogén, a foszfor és a kálium, hanem valamennyi mikroelem felvétele is korlátozódik. Ez utóbbiak hiánya pedig nem csupán a növények megbetegedéseit okozhatja: a termesztett növények minőségének, belső tartalmának romlása ugyanolyan komoly hatással van a takarmányozott állatokra, illetve az e termékeket fogyasztó emberekre is.

A Talajcentrikus Gazdálkodás Technológiájával mi elérhetővé tesszük mindenki számára azt, hogy pontos képet kapjon a talaja állapotáról és tápanyag ellátottságról, valamint megtudja, konkrétan milyen tápanyagokra van szüksége a földjének.

Technológiánk a következőképp épül fel:

1. TALAJMINTAVÉTEL:

Fontosnak tartjuk, hogy az adott területről minél több információt szerezzünk. Talajmintákat veszünk, hogy felmérjük azok tápanyag ellátottságát. Ez a tevékenység képzi technológiánk alapját, mivel ezekre a mintákra alapozva tudjuk meghatározni a későbbi javaslatainkat. A mintavétel bármikor elvégezhető, ugyanakkor a legcélszerűbb vetés előtt, illetve aratás után. Ekkor ugyanis kiváltképp fontos, hogy a gazdák pontosan tudják, milyen összetételű és mennyiségű tápanyagot kell még a földbe juttatni.

 2. TALAJELEMZÉS (LABORATÓRIUMI VIZSGÁLAT):

Annak érdekében, hogy pontos tanácsadást tudjunk adni, a talajmintákat laboratóriumi keretek között elemezzük ki. Ennek lényege a minták kielemzése, amin keresztül megállapíthatjuk, hogy egészséges-e a föld, illetve milyen tápanyagokat szükséges bevinnünk. Azon túl, hogy meghatározzuk, melyek szükségesek, azt is ki tudjuk mutatni, melyekből van elég, azaz mire nincs szüksége az adott területnek.

3. HOZAMKALKULÁCIÓ:

Amint elkészültünk a mintaelemzéssel, lehetőségünk van arra, hogy megbeszéljük a Termelőkel, milyen terveik vannak a tápanyag gazdálkodást illetően. Ezt követően kiszámítjuk, hogy a tervezett terméshozamhoz mekkora mennyiségű és minőségű tápanyagot kell a földbe juttatni. Így eloszlatjuk azt a vakfoltot – amiben a legtöbb termelő
él – és pontos számokkal tudjuk a munkájukat megkönnyíteni.

4. PHYLAZONIT:

A következő lépés a baktériumkészítmények technológiába való beillesztése. Ezt követi a kijuttatás idejének és módjának a megtervezése, illetve a kijuttatáshoz szükséges berendezéssel kapcsolatos tanácsadás, illetve megrendelés. A termékcsalád (Tarlóbontó, Talajoltó) képzi a technológiánk különlegességét, és éppen ettől nevezhetjük azt egyedülállónak Ukrajnában. Akit részletesebben érdekel a termék, az ITT olvashat róla.

  • Tápanyagfeltöltés: a Phylazonit Tarlóbontó a talaj természetes eredetű tápanyaggal való feltöltését célozza meg. A mezőket járva az elmúlt év során sok helyen láttunk tarlóégetést. E cselekedetünkkel megsemmisítjük a kiaknázható tápanyagokat és nagy károkat okozunk azzal, hogy megöljük a még meglévő mikroorganizmusokat.

Szemléltetésképp az alábbi táblázat összegzi mekkora mennyiségű tápanyag van a növényi szármaradványokban egyes kultúrák után:

Mezőgazdasági kultúra Terméshozam

Tonna/ha

Növény maradvány

t/ha

Nitrogén kg/ha Foszfor kg/ha Kálium kg/ha
Kukorica 8 12-13 78-88 40-44 118-139
Búza 4 7-8 40-46 29-31 61-73
Napraforgó 3 13-14 79-91 61-68 260-340

 

A táblázatból kitűnik, hogy egy hektár kalászos után közepes terméshozamnál hektáronként 7-8 tonna szerves anyag marad, ami a hagyományos körülmények között 2-3 év alatt bomlik fel – ez inkább rothadás, ami után a következő növényekre káros anyagok szabadulnak fel, gátolva ezzel a növények fejlődését. Ennek a kérdésnek megoldására ajánlottuk a gazdáknak a Phylazonit baktériumkészítményt, amely elősegíti ezt a folyamatot, és már 3 héten belül lebontja a tarlót. Amennyiben mezőkön maradt szármaradványokat, irányítottan a Phylazonit baktériumtrágya
koncentrátumot tartalmazó készítményével kezeljük le, ezáltal serkentjük a talajéletet, felszabadítjuk és a növények számára elérhetővé, oldott állapotba tesszük a bennük rejlő tápanyagokat (NPK). A Phylazonit tarlóbontó készítménnyel kezelt szalma bevitele annyit jelent, mintha kb. 20-25 tonna istállótrágyát juttattunk volna ki, ezáltal szénnel gazdagodik talajunk, ami a humuszképződés alapköve, növekszik a talaj szerves anyag készlete. A szalma és más növénymaradványok 60 százaléka tehát szén s tartalmaznak még mikroelemeket is.

Ronthatjuk a talajunkat a szántással is. A szántás akkor rossz, ha azt rossz időben, rossz minőségben végzik el, de egy szántás lehet nagyon jó minőségű is. A beszántott növénymaradványok lebomlásuk után gyarapítják az amúgy is alacsony humusztartalmat és még tápelemek is szabadulnak ki belőlük. Ha nem bomlik fel megfelelően a szármaradvány, hátráltatja a mezőgazdasági munkát, vagyis a talajművelést. Ha ősszel beszántottuk a szármaradványokat a talajba, és nem gondoskodunk a lebontásukról, akkor a patogén szervezetek áttelelését segítjük.

 

  • TERMÉSFELJAVÍTÁS: Amikor kész van a talajunk a vetésre, a magágy készítő művelettel, Phylazonit Talajoltót juttathatunk a talajba, vagy a vetőgépre szerelve a vetéssel egy időben a vetőbarázdába injektáljuk. Ezzel a művelettel közvetlenül tudunk hatással lenni a növény gyökérzónájára, erősebb, mélyebbre ható gyökérzet, erőteljesebb szár, egészségesebb növény fejlődik. A Talajoltó készítmény hatására a növények ellenállóbbak az időjárás okozta stressz hatással szemben, a vetésünk egyenletesen fog kelni, egészségesebb termést tudunk ezzel elérni. Egészséges talajban egészségesebb lesz növényünk is, ami aztán minőségesebb és magasabb terméshozamokat produkál. A Phylazonit készítmények alkalmazása révén nem csupán a terméshozamok emelkedhetnek számottevően. Emellett ugyanis javul a talaj szerkezete, víz-, levegő- és hőgazdálkodása, növekszik a humusztartalom, kedvezően alakul a talaj pH-értéke, javul a műtrágyák alkalmazásának hatékonysága. A hasznos talajbaktériumok felvehetővé teszik a növény számára a talajban lévő kötött foszfort, káliumot és mikroelemeket, a levegő nitrogénjének megkötésével gazdag nitrogénforrást biztosítanak, emellett lebontják a szármaradványokat, így további tápanyagokkal gazdagodik a termőtalaj. Közben erősödik a gyökérzet és csökken a talajban a kórokozók, a kártevők megtelepedési lehetősége, a toxikus anyagok felvétele is. A termék következetes és célirányos használata esetén kevesebb növényvédő szert kell alkalmazni

 

5. FOLYAMATOS NYOMONKÖVETÉS ÉS TANÁCSADÁS:

A technológia újdonságfokára való tekintettel rendkívül fontosnak tartjuk, hogy szaktanácsadóink folyamatosan a partnertermelők segítségére álljanak. A pontos munka érdekében szaktanácsadóink felügyelik a vetést és az anyag kijuttatását a legtöbb partnerünknél, ez pedig nekik teljesen költségmentes. Nagyon fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy nekünk nem a partnereink bírálása a célunk, hanem a felügyeletünkkel és tudásunkkal el szeretnénk őket juttatni a céljaikhoz.