Termelés műtrágya nélkül

Az utóbbi időben rohamosan növekedik az organikus mezőgazdaság, azonban az összes megművelt területnek csak kevés részét foglalja el úgy a világ, mint Ukrajna mezőgazdaságában (az utóbbiban mindössze 1%-ot). A biotermelés egységes gazdálkodási és élelmiszeripari termelési rendszer, amely a leghaladóbb gyakorlatra épül. Mivel környezetkímélő, lehetővé teszi a természeti erőforrások, a jószágtartás szabványainak megőrzését, valamint olyan termelési módszerek alkalmazását, melyek megfelelnek a természetes eredetű anyagok felhasználásával előállított termékekkel szemben állított magas követelményeknek. Az is elrettentő tény, hogy a műtrágya nélkül  használt területek nagyon alacsony terméshozamokat produkálnak. A nagyobb farmergazdaságok és egyéb mezőgazdasági termeléssel foglalkozó vállalatok a magasabb terméshozamok elérése érdekében előszeretettel használják az intenzív módszert, mivel a vásárlók döntő többsége nem a termés minőségét helyezi előtérbe, hanem az áru értékét. Nem lett kapósabb az ökológiailag tiszta, vegyszerektől mentes áru, amit természetesen magasabb áron árusítanak.

 

Hogyan lehetne megfelelő terméshozamokat elérni úgy, hogy minél kevesebb káros anyag legyen a termésünkben?

 

Erre a kérdésre adna megoldást a organikus gazdálkodás, amely során tilos, vagy nagyban korlátozott a szintetikus műtrágyák, peszticidek, állategészségügyi készítmények, génmódosított szerek alkalmazása. Csak természetes eredetű készítményeket használhatnak a föld termőképességének növelésére, a növény- és állatbetegségekkel szembeni ellenálló-képességek javítására.

Az organikus termelés követelménye a szabadalmaztatás, amely magában foglalja az elemzést és az ellenőrzést a termelési folyamat minden szakaszán.  Nemcsak a végtermékeket ellenőrzik, hanem az átmeneti időszak meglétét, a termékek áramlását is figyelemmel kísérik. Ezen a fontos kérdésen évek óta dolgoznak a tudósok, aminek eredményeképpen jöttek létre többek között a baktériumkészítmények, amelyek összetételükben a termelés szempontjából hasznos mikroorganizmusokat tartalmaznak. Az egyik ilyen termékcsalád a Phylazonit, amely készítményei a bennük lévő hasznos baktériumtörzsekkel jelentősen hatnak a talaj életének fellendítésére. Az alkalmazásuk következtében javul a közeg a vetőmag kelése számára, elősegítik a növények gyökérzetének növekedését, javítják a talaj állapotát és minőségét. Mindezeket bizonyítják Ukrajna vezető gazdaságainak azon szakemberei, akik érintettek az ökölógiag tiszta környezet  és az egészséges táplálkozás megteremtésében.

 

KIJEV MEGYE

Az Ukrajnai Tudományos Agrárakadémia (Szkvir község) kisérleti gazdasága kipróbálta a Phylazonit termékcsaládot három kultúrán: szóján, grecskán és búzán. Mivel a szerben lévő baktériumokra káros hatással vannak az ibolyántúli sugarak, ezért bevitele a talajba kora reggel zajlott és egy órán belül be is dolgozták a talajba. Az eredményekből kitűnik, hogy a hektáronként bevitt 15 liter Phylazonit hatékonysága pozitívnak bizonyult mind a három kultúránál, más-más terméseredményeket hozva a különböző fajtáknál. A „Podiljanka” búzafajtánál a Phylazonit tarlóbontó és talajoltó készítmények együttes bevitele 4,4 mázsás termésnövekedést, vagyis 24 %-t eredményezett. A „Pusztovarivka” fajta már magasabb, 7,1 mázsásat úgy, hogy az időjárási körülmények sem kedveztek a termelőknek. A szójában a „Szuzirja” fajta a kontroll területhez viszonyítva1 1,3 mázsás növekedést hozott, a „Kent” fajta viszont 1,8 mázsával termett többet. V. Ribak, a gazdaság főagronómusa meg is jegyezte, hogy:

“A Phylazonit talajoltó készítmény az időjárás nem kedvező körülményei – szárazság és csapadékhiány – mellettt is 4,3 mázsa, azaz 24 százalékos terméstöbbletet biztosított.”

 

 

HMELNYICKIJ MEGYE

A következő kisérletünk helyszine a Lampka Agro KFT. Itt az Ukrajna szerte szintén ismert, vetőmagtermesztésre szakosodott termelő próbálta ki a baktériumkészítményeket.

Amint azt a gazdaság agronómusa Genagyij Szteskin megjegyezte:

“Az organikus  mezőgazdaság arra irányul, hogy fenntartsa és  javítsa a talaj, a növény, a jószág, az ember és egészben véve  a  környezet  egészséges állapotát. A talajba bevitt  tarlóbontó csökkentette a káros és patogén mikroorganizmusok számát, a növények ellenállóbbak lettek a betegségekkel szemben. A 10 liter talajoltó Phylazonitnak köszönhetően 20 százalékkal magasabb volt a tökmag mennyisége egy hektárról. A hatása olyan volt, mintha műtrágyával termeltük volna. Noha a termés egyforma a műtrágyával termelttel és Phylazonittal kezelt területekről, az ára azonban más, mert a Phylazonittal kezelt termés ökológiailag tiszta, megfelel a boitermesztés követelményeinek és sokkal magasabb áron lehetett értékesítésiteni.”

 

ZSITOMIR MEGYE

A „Galeksz Agro” magánvállalat célul tűzte ki a tulajdonában lévő talajok minőségének megjavítását,  ellátni a lakosságot egészséges növényi és állati termékekkel. A gazdaság 8 542,4 hektáron gazdálkodik,  az Európai Unió szabványának megfelelő biotermesztésre felhatalmazó minőségi bizonyítványuk szerint.

A Phylazonit hatásának megállapítására a PR39G83 fajtájú kukoricát tesztelték. A kisérleti részleg talaja közepes humusztartalmú, alacsony a nitrogéntartalma, kevés a szabad foszfor és kálium mennyisége és semleges körüli a talaj savassága.

“Az összehasonlítás végett a kukorica kétféle változatban volt termelve, a gazdaság technológiája szerint, ami a kontroll terület volt és a Phylazonittal kezelt terület. A termés betakarítása után végzett talajelemzések azt mutatták, hogy a kontroll területen a humusztartalom 0,2 %-l csökkent, alacsonyabb volt a többi mutató is. A 15 liter/ha Phylazonit talajoltóval kezelt területen a termés betakarítása után  a talaj humusztartalma 0,3 százalékos növekedést mutatott. A hidratált nitrogén 97-ről 106 mg/kg –ra emelkedett, növekedett a mobilizált nitrogén, a foszfor és kálium mennyisége  is. A talaj savassága megmaradt a semleges szinten. Fontos megemlíteni a gazdasági oldalát is, mivel organikus termésről van szó. A biokukorica  eladási ára is sokkal magasabb, mint az általánosan vagy intenzív módon megtermeltté.

A biokukorica tonnájának ára 2018-ban 7500 hrn, a kezelt terület jövedelmezősége 227 százalékot tett ki. Meg kell, hogy értsük, a hasznos talajbaktériumok fontosak a termőképesség fenntartásában, valamint az ökológiailag tiszta mezőgazdasági termékek előállításában. A mi esetünkben a Phylazonit talajoltó pozitívan hatott a kukorica termékenységére, biztosította a terméshozam növekedését, a jövedelmezőség mellett a talajélet fellendítését is” – értékelte Roman Szavcsuk, a Galeksz Agro magánvállalat agronómusa

Az Ukrán Állami talajvédelmi intézet Zsitomiri megyei szakemberei szerint az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a Phylazonit  bebizonyította ökológiailag  tiszta és veszélytelen hatását, magas hatékonyságú készítmény, ami teljes mértékben alternatívát fog jelenteni a tradicionális szerves anyagoknak és nemcsak táplálja a növényeket, hanem segít a talaj termőképességének visszaálításában is.